"El que mira cap a fora, somnia,el que mira endins, desperta."

"El que negues, et sotmet, el que acceptes, et transforma." Jung


El moment és ARA. Em reconnecto. Jo sóc poder aquí i ara. Jo sóc amor en acció


Mis pasos en el camino - Les meves passes en el camí

12.10.12

"Bioterrorísmo Vs Agua de Mar y Sol" Ángel Grácia en Simposium Ciencia y Espíritu

http://www.youtube.com/watch?v=SrVe60Bcv2g&feature=player_embedded#!